KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

PRZEWODNICZĄCY:
Rektor PWSZ w Raciborzu,
prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura

KURATOR NAUKOWY KONFERENCJI:
Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk,
Instytut Architektury PWSZ w Raciborzu

 

CZŁONKOWIE

Marek Czyński – Wydział Architektury i Budownictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

John Dee –  Instytut Architektury Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Racibórz

Mei-yung LEUNG – Department of Architecture and Civil Engineering, City University of Hong Kong

Michael Mathias –  Department of Civil Engineering and Architecture, University of Beira Interior, Covilha, Portugalia

Ana Rita Ochoa – Department of Civil Engineering and Architecture, University of Beira Interior, Covilha, Portugalia

Miguel Luis Moreira Pinto – Department of Civil Engineering and Architecture,  University of Beira Interior, Covilha, Portugalia

Antonio Polainas – Department of Civil Engineering and Architecture,  Universidade Lusíada de Lisboa

Jan Rabiej – Wydział Architektury, Politechnika Śląska w Gliwicach

Janusz Rębielak – Wydział Architektury, Politechnika Krakowska

Grażyna Schneider-Skalska – Wydział Architektury, Politechnika Krakowska

Bogusław Szuba – Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Opolska

Melik Ziya Yakut – Süleyman Demirel University, Isparta, Türkiye

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodnicząca: dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak

Z-ca Przewodniczącego: dr inż. arch. Jarosław Figaszewski

Sekretarz: dr inż. arch. Beata Kuc-Słuszniak

 

Członkowie:

dr inż. arch. Adam Bednarski

dr inż. arch. Wiesław Olejko

dr inż. arch. Henryk Zubel