O konferencji

Miasto Racibórz, posiadające certyfikat ISO 14001, znane jest z rozwiązań stosowanych w zakresie ochrony środowiska, a zwłaszcza: gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej, ochrony środowiska przyrodniczego oraz promocji proekologicznych przedsięwzięć

Konferencje poświęcone Odnawialnym Źródłom Energii (OZE) należą już do cyklicznych wydarzeń organizowanych przez miasto. Każda edycja konferencji dotyczy innego aspektu zagadnień związanych z OZE i spotyka się z szerokim zainteresowaniem w środowisku branżowym

W poprzednich latach tematyka konferencji obejmowała następujące tematy:

2015 r. -„Odnawialne Źródła Energii – rozwiązania i instrumenty wsparcia dla samorządów, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i mieszkańców”
2014 r. – „Mikrogeneracja i energetyka rozproszona: kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne i kotły na biomasę”
2013 r. – „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju gospodarczego polsko – czeskiego pogranicza”.

Tegoroczna IV Konferencja organizowana jest wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu i zostanie poszerzona o zagadnienia naukowe.

Cel konferencji:

Celem konferencji jest poszerzenie stanu wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie teorii, eksperymentów i wdrożeń innowacyjnych technologii w budownictwie. Znaczenie OZE dla procesu równoważenia rozwoju obszarów zurbanizowanych.

 

Tematyka konferencji:

Tegoroczna dyskusja ma się koncentrować na następujących zagadnieniach:

 1. Energooszczędność i odnawialne źródła energii w budownictwie
 • Energooszczędne budownictwo mieszkaniowe
 • Odnawialne źródła energii w praktyce
 1. Innowacje technologiczne i materiałowe we współczesnym budownictwie
 • Dom energooszczędny i dom pasywny
 • Innowacje technologiczne i zastosowanie nowych materiałów w modernizacji istniejącej zabudowy mieszkaniowej
 • Nowe technologie i materiały w ochronie i eksploatacji obiektów zabytkowych
 1. Nowe systemy konstrukcyjne i instalacyjne jako inspiracja dla współczesnej architektury
 • Problemy projektowania zrównoważonego, teoria i praktyka
 • Nowe formy architektury jako rezultat inspiracji innowacyjnymi technologiami i materiałami
 1. Stymulatory i bariery zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych (Sesja specjalna dla inwestorów)
 • Pozyskiwanie funduszy na wdrożenie innowacji technologicznych w budownictwie.
 • Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce

Uczestnicy konferencji / Adresaci konferencji:

 • architekci i urbaniści
 • architekci krajobrazu
 • inwestorzy
 • inżynierowie budowlani
 • inżynierowie energetycy
 • konserwatorzy zabytków
 • konstruktorzy
 • oferenci technologii OZE
 • producenci technologii OZE