OZE KONFERENCJA

Odnawialne Źródła Energii
RACIBÓRZ 2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu – Instytut Architektury, Miasto Racibórz  Raciborska Izba Gospodarcza oraz Vysoká škola báňská  w Ostravie organizują w dniach 20-21 października 2016 roku
IV Międzynarodową Konferencję pn.

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
W ARCHITEKTURZE I W BUDOWNICTWIE.

Poprzednie edycje konferencji cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród inżynierów, inwestorów oraz podmiotów gospodarczych. Celem dalszego poszerzania stanu wiedzy oraz wymiany doświadczeń w zakresie teorii, eksperymentów i wdrożeń innowacyjnych technologii oraz podkreślenia znaczenia Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) dla procesu zrównoważonego rozwoju tegoroczna konferencja została poszerzona o środowiska naukowe.

Konferencje poświęcone tematyce OZE na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych w mieście Racibórz. W ramach obecnego przedsięwzięcia, międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej towarzyszyć będą: Międzynarodowy Konkurs i Warsztaty dla Studentów pn. WIZJE I SZANSE DLA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII W ARCHITEKTURZE WSPÓŁCZESNEGO MIASTA.

TERMIN NADSYŁANIA ARTYKUŁÓW 20.09.2016 !

EBOOK: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SUSTAINABILITY
DEVELOPMENT IN ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION
INNOWACJE TECHNOLOGICZNE I ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ W ARCHITEKTURZE I W BUDOWNICTWIE
TECHNOLOGICKÉ INOVACE A VYVÁŽENÝ VÝVOJ
V ARCHITEKTURE A STAVEBNICTVÍ