Warsztaty studenckie

IV Międzynarodowa Konferencja

INNOWACJE  TECHNOLOGICZNE  I  ZRÓWNOWAŻONY  ROZWÓJ  W  ARCHITEKTURZE  I  W BUDOWNICTWIE

 

i towarzyszące jej Warsztaty Studenckie:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W ZRÓWNOWAŻONEJ ARCHTEKTURZE I URBANISTYCE
W PROJEKTACH STUDENTÓW ARCHITEKTURY

 

 1. termin: 10.2016r. (czwartek) – 21.10.2016r. (piątek)

 

 1. organizator: PWSZ w Raciborzu , INSTYTUT ARCHITEKTURY

Śląska w Izba Architektów  w Katowicach

Komisarz  Warsztatów i Konkursu:        Dr inż. arch. Henryk Zubel

Sekretarz Organizacyjny:                       Dr inż. arch. Wiesław Olejko

 

 1. uczestnicy  a)            aktywnymi uczestnikami warsztatów są studenci – reprezentanci

uczelni architektonicznych, którzy potwierdzili udział w warsztatach.

 1. b) w e’konkursie prac studenckich, związanym z warsztatami,
  mogą uczestniczyć wszyscy studenci architektury bez ograniczeń,
  reprezentujący dowolne uczelnie krajowe bądź zagraniczne,
  którzy prześlą na konkurs swoje prace w zapisie elektronicznym
  zgodnie z Regulaminem Konkursu.
 2. c) w warsztatach mogą brać udział pracownicy dydaktyczni –

uczestnicy Konferencji Naukowej

 

szczegółowe informacje na temat e’konkursu na stronie konferencji: www.ozekonferencja.pl w zakładce
e’konkurs i warsztaty studenckie)

 

 1. ilość studentów uczestniczących w warsztatach:                ograniczona

 

 1. temat warsztatów: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W ZRÓWNOWAŻONEJ ARCHTEKTURZE
  I URBANISTYCE W PROJEKTACH STUDENTÓW ARCHITEKTURY – międzynarodowy konkurs
  1- planszowych prezentacji projektów studenckich, wykonywanych jako prace

semestralne, inżynierskie lub dyplomowe

 

 1. cel warsztatów: a)            celem warsztatów studenckich jest konfrontacja form

oraz metod wykorzystania innowacyjnych technologii
w nauczaniu projektowania architektonicznego

 1. b) konkurs studenckich projektów w formie posterów oraz
  zapisu elektronicznego, wprowadza międzynarodowy
  wymiar dyskusji nad tematem warsztatów,
  ze szczególnym akcentem na idee przekazu oraz
  ekonomię graficznych form ich zapisu.

 

 1. metoda pracy warsztatowej:
 2. a) warsztaty prowadzone będą metodą konwersatoryjną
 3. b) nadesłane prace konkursowe, będą prezentowane
  publicznie na wystawie towarzyszącej Konferencji Naukowej,
  w formie prezentacji posterowej oraz prezentacji multimedialnej.
 4. c) studenci oraz pracownicy dydaktyczni uczestniczący
  w sesji naukowej konferencji, biorą udział w ocenie prac
  konkursowych, a także w dyskusji konwersatoryjnej,
  której tematem jest:

Innowacyjne  formy  i  metody  nauczania  w  zawodzie  architekt

 1. d) w części podsumowującej warsztaty jest ogłoszenie
  wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom
 2. e) moderatorami – tutorami części warsztatowej Konferencji będą doświadczeni dydaktycy uczelni krajowych i gość specjalny z zagranicy.

 

 1. rezultaty warsztatów:
 2. a) wystawa konkursowych plansz projektowych 70 x 100 cm
 3. b) zbiór (w zapisie elektronicznym) prac projektowych
  reprezentujących różne uczelnie architektoniczne
 4. c) uzyskanie przez uczestników warsztatów nowych

kompetencji w zakresie wiedzy o możliwościach
w twórczym kształceniu architektów

 1. d) wszyscy studenci otrzymują certyfikaty uczestnictwa
  w Konferencji i w Warsztatach

 

 1. miejsce warsztatów: I dzień: sala główna Konferencji – Pałacyk Myśliwski, ul. Łąkowa 33

II dzień: sale Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu, ul. Łąkowa31

 

 1. odpłatność uczestników: a) studenci – reprezentanci zaproszonych Uczelni:                150,00 zł
 2. b) studenci inni 100,00zł
 3. c) dydaktycy w ramach opłaty Konferencyjnej

 

opłata zapewnia:     nocleg w Domu Studenckim w Raciborzu ,wyżywienie, udział w Konferencji i w Warsztatach  ( dla pkt.10.a.)

udział w Konferencji i w Warsztatach  ( dla pkt.10.b.)

 

 1. zgłoszenie uczestnictwa w Warsztatach: Potwierdzenie zgłoszenia  udziału w Warsztatach należy nadsyłać do dnia 10 października 2016r. na adres organizatora Konferencji biuro@ozekonferencja.pl

 

 1. ramowy program warsztatów:

 

20.10.2016 r. (czwartek)

9:00 – 10:00          Rejestracja uczestników

10:00 – 11:00          Część oficjalna – udział studentów w otwarciu Konferencji

11:00 – 11:20          Przerwa kawowa

11:20 – 13:30          Sesja I – udział studentów w sesji tematycznej Konferencji

13:30 – 14:30          Lunch

14:30 – 16:30          Sesja studencka      otwarcie wystawy prac konkursowych,

wspólne ocenianie prac, wybór prac nagrodzonych przez jury składające się z pracowników dydaktycznych oraz przez plebiscyt studentów

16.30 – 17:00          Przerwa kawowa

17:00 – 19:00          Sesja  studencka  – prezentacja  autorska wybranych prac konkursowych oraz dyskusja na temat:

Nowoczesne technologie:  inspiracja czy pułapka w twórczym projektowaniu studenta

20:00 – 23:00          Wieczór  studencki w klubie

 

21.10.2016 r. (piątek)

9:30 – 13:30          Spotkanie Konwersatoryjne studentów  – uczestników warsztatów

oraz pracowników dydaktycznych w siedzibie Instytutu Architektury

PWSZ a Raciborzu, ul. Łąkowa 31

Prezentacja Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu oraz wspólny przegląd wystawy prac konkursowych wraz z dyskusją panelową na temat:

Innowacyjne formy i metody nauczania w zawodzie architekt

Wręczenie nagród w Konkursie oraz rozdanie certyfikatów uczestnictwa
w Konferencji i w Warsztatach.

Zakończenie warsztatów .

14:00 – 15:00          Lunch